مهر مسکن
ارسال به :
پروژه مسکن مهر البرز واقع در ماهدشت کرج
 

ساخت240واحد از واحدهای مسکن مهر
نوع سازه : بتنی با سقف سبک
حجم بتن ریزی : 12,000 متر مکعب
سطح زیر بنا :  24,000متر مربع

 
محل اجرا: استان البرز-ماهدشت کرج
کار فرما سازمان مسکن شهر سازی استان  تهران

آمار بازدید : 4182
تاریخ درج : ۱۳۹۰/۱۲/۸